Implantaat

Geef iemand zijn gehoor terug!

ImplantNiet kunnen horen uit één of beide oren is een grote handicap. De miniaturisatie en de elektronica bieden oplossingen die soms te duur zijn voor het kind, de adolescent of volwassene die ermee gebaat zou zijn!

Bij volledige doofheid kan een cochleair implantaat de gehoorzenuw elektrisch stimuleren en iemand (opnieuw) laten horen. Dit implantaat wordt door de ziekteverzekering terugbetaald maar het BAHA-implantaat (Bone Anchored Hearing Aid), dat in sommige specifieke gevallen van doofheid is aangewezen, wordt slechts gedeeltelijk terugbetaald.

De prijs is een rem om deze zeer performante technologie te gebruiken. Als dit implantaat aangewezen is en met een gift een toestel kan worden gekocht, heeft dat uitzonderlijk goede effecten op de schoolloopbaan en de ontwikkeling van het kind!

Cookies stellen ons in staat om u onze diensten gemakkelijker te bieden. Door gebruik te maken van onze diensten machtigt u ons om cookies te gebruiken.
Ok